G Style Magazine Takes You to “Tha Heights”

Take a trip uptown with Winston Jerez, Manny Duran, Rafael “Frito” Valdez…